CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

+ Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vpharmco.com bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vpharmco cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vpharmco.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

+ Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch Vpharmco.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Vpharmco.com sử dụng thông tin thành viên để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên.

+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và Sàn giao dịch Vpharmco.com.

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài Vpharmco.com

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Vpharmco.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vpharmco.com.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

+ Tên thương nhân/Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VPHARMCO.COM

+ Địa chỉ: 14/13/48 Thân Nhân Trung, P13, Q Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Điện thoại: 028 6292 4530

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

+ Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vpharmco.com thực hiện việc này.

+ Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến bộ phận pháp chế của Sàn giao dịch Vpharmco.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vpharmco.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ Vpharmco.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Vpharmco.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vpharmco.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, Vpharmco.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Ban quản lý Vpharmco.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vpharmco.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.