CÔNG TY CỔ PHẦN VPHARM THÔNG BÁO (V/v: Tình trạng sản phẩm mặt nạ Es: Genic)

CÔNG TY CỔ PHẦN VPHARM THÔNG BÁO

(V/v: Tình trạng sản phẩm mặt nạ Es: Genic)

Kính gửi: Quý Tổng thầu

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Vpharm đã chân thành cảm ơn Quý Tổng Thầu đã luôn tín nhiệm nhiệt tình ủng hộ Vpharm trong suốt thời gian qua. 

Công ty Cổ phần Vpharm thông báo sản phẩm mặt nạ Es: Genic số lượng còn rất ít. Hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể cho đợt nhập hàng sắp tới vì đang chờ phản hồi từ nhà sản xuất, cụ thể

+ Mặt nạ Clear A Pore Solution: 07 sản phẩm 

+ Mặt nạ Hydrating Facial Mask: 04 sản phẩm

Công ty gửi thông báo đến Quý Tổng thầu nắm rõ thông tin tư vấn khách hàng.