THÔNG BÁO HẾT HÀNG (V/v: Tình trạng sản phẩm Gel tẩy tế bào chết Senite Nokdu)

Kính gửi:  Quý Tổng thầu

Lời đầu tiên Công Ty Cổ Phần Vpharm chân thành cảm ơn Quý Tổng Thầu đã luôn tín nhiệm nhiệt tình ủng hộ Vpharm trong suốt thời gian qua. 

Công ty Vpharm xin thông báo:

Sản phẩm Gel tẩy tế bào chết Senite Nokdu Smart Peeling Gel đã hết hàng. 

Công ty xin gửi thông báo đến Quý Tổng thầu nắm rõ thông tin tư vấn khách hàng.