THÔNG BÁO (V/v: Tình trạng sản phẩm hết hàng)

Kính gửi:  Quý Tổng thầu

Lời đầu tiên Công ty Cổ Phần Vpharm chân thành cảm ơn Quý Tổng Thầu đã luôn tín nhiệm nhiệt tình ủng hộ Vpharm trong suốt thời gian qua.

Công ty Cổ phần Vpharm thông báo tình trạng sản phẩm dưới đây đã hết hàng.

Do số lượng hàng bán ra tăng đột biến so với kế hoạch dự kiến nên lượng hàng trong kho đã hết. Hiện nay hàng đang được vận chuyển bằng đường thủy về Việt Nam. Dự kiến đầu tháng 09 sẽ thông quan.

Nay Công ty Cổ phần Vpharm xin thông báo đến Quý Tổng thầu được biết và nắm rõ thông tin tư vấn đến khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!